Підприємницька діяльність у Польщі

Підприємницька діяльність у Польщі

Польща постійно коректує своє законодавство і процедури згідно з вимаганнями Європейського Союзу. Незважаючи на глобальну економічну кризу Польща, як одна з небагатьох країн Європейського Союзу (ЄС) відмічає економічний ріст і покращує свої позиції у міжнародний рейтингах.

За останній час Польща зайняла:

 • 2 місце у Європі у рейтингу European Attractiveness Survey (після Німеччини);
 • 6 місце у рейтингу росту за останні 5 років – Sustainable Economic Development Assessment;
 • 20 місце у рейтингу Best Countries for Business 2013;
 • 27 місце у рейтингу найбільш глобалізованих економік світу 2012;
 • 41 місце у Індексі глобальної конкурентоспроможності 2011-2012;
 • 55 місце у рейтингу Doing Business 2013 (серед 185 країн).

ВВП Польщі виріс у 2012 році на 2,0%, тоді як середній рівень ВВП у ЄС знизився на 0,6%. Польща є однією з шести країн Європейського Союзу, економіки котрих показали зростання в останньому кварталі 2012 року.

Ведення бізнесу громадянами ЄС та Швейцарії можливе в наступних формах:

 • економічна діяльність (що здійснюється індивідуально фізичною особою);
 • просте товариство (товариство, котрим управляють дві або більше фізичні особи);
 • господарське товариство (повне товариство, партнерське товариство, командитне товариство, акціонерно-командитне товариство);
 • фінансово-інвестиційне товариство (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство);
 • європейське товариство (транснаціональна компанія, що регулюється європейським законодавством).

Особи з-за меж ЄС можуть здійснювати господарську діяльність виключно у формі товариства з обмеженою відповідальністю, командитного товариства, акціонерно-командитного товариства і акціонерного товариства. Можуть також бути акціонерами товариств і купувати існуючі товариства.

Відкриття фірми у Польщі

Найбільшою популярністю серед іноземних інвесторів користуються товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), котрі гарантують правову безпеку і можливість отримання додаткових коштів при невисокому статутному капіталі.

Основні правила:

 • ТОВ може бути створене навіть одним учасником (ним не може виступати інше ТОВ);
 • мінімальний статутний капітал складає 5.000 PLN;
 • статутний капітал повинен бути повністю внесений у грошовій формі (на банківський рахунок або в касу товариства), або у вигляді речових вкладів;
 • керує ТОВ правління, котре призначається загальними зборами учасників;
 • створення спостережної ради і виконання аудиту є добровільним, в тому разі якщо кількість учасників не перевищує 25, а розмір статутного фонду – 500.000 PLN.

Реєстрація

Реєстрація ТОВ вимагає внесення його до Національного судового реєстру (KRS). Для цього вимагається:

 • укладення установчого договору товариства у формі нотаріального акту;
 • формування статутного фонду товариства;
 • призначення правління.

Процес реєстрації триває приблизно 6-8 тижнів. Однак існує можливість придбання готової, зареєстрованої фірми, що дозволяє скоротити процес до кількох днів.

Податки

Податок на прибуток юридичних осіб (CIT)

ТОВ зобов’язане сплачувати податок на прибуток (CIT):

 • ставка податку складає 19%;
 • обов’язкові авансові платежі сплачуються (за певними винятками) щомісяця до 20 дня місяця за попередній місяць;
 • річні податкові декларації належить подавати до кінця третього місяця наступного податкового року.

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)

Заробітна плата працівників обкладається податком на доходи фізичних осіб (PIT):

 • базова ставка податку складає 18%;
 • ставка податку 32% відноситься до платників податків, річний дохід котрих перевищив 85.528 PLN;
 • сума, що звільняється від податку становить 3.091 PLN;
 • авансові платежі податку на доходи фізичних осіб підприємець подає за працівника до 20 дня місяця, за попередній місяць;
 • працедавець зобов’язаний надати річну декларацію працівникові до кінця лютого наступного податкового року;
 • фізичні особи зобов’язані подавати річну декларацію до 30 квітня наступного року.

Податок на додану вартість (VAT)

У Польщі існує податок на додану вартість (VAT):

 • базова ставка VAT складає 23%;
 • на деякі продукти і послуги ставка складає 8%, 5% і 0%;
 • деяка діяльність звільняється від податку VAT;
 • підприємці, продажі яких впродовж податкового року не перевищили 150.000 PLN, можуть бути звільнені від оплати податку VAT (від звільнення можна відмовитись);
 • податкові декларації подаються найчастіше за місяць в термін до 25 дня місяця за попередній місяць;
 • так звані малі платники (продажі нижчу 1.200.000 євро на рік) можуть подавати податкові декларації за квартал до 25 дня місяця по завершенню кварталу;
 • підприємець може відрахувати VAT від покупок, зв’язаних зі здійснюваною діяльністю;
 • стандартно повернення податку відбувається впродовж 60 днів від подачі податкової декларації (в певних ситуаціях цей термін може бути скорочений до 25 днів, або продовжений до 180 днів).

Фірми, котрі здійснюють діяльність від імені приватної особи, повинні мати касові апарати (існують винятки з цього правила).

Інші податки

До інших податків, з якими підприємець найчастіше зустрічається, належать:

 • акцизний податок (стосується, наприклад, алкоголю, цигарок і автомобілів);
 • податок на здійснення цивільно-правових дій (наприклад, договори купівлі-продажу і договори при заснування товариств);
 • податок на нерухомість (стосується землі і будинків);
 • податок на транспортні засоби (стосується транспортних засобів, допустимою масою вище 3,5 тон).

Установа соціального страхування (ZUS)

Підприємці оплачують за працівників внески на соціальне страхування і страхування здоров’я в Установу соціального страхування (ZUS):

 • розмір внеску залежить від заробітної плати працівника;
 • частина внеску сплачується з заробітної плати працівника, а частина – із засобів роботодавця;
 • підприємці сплачують ZUS і подають декларації за працівників до 15 дня місяця за попередній місяць;
 • в деяких ситуаціях можна уникнути сплати внесків – наприклад, коли фірма передасть виконання конкретного замовлення фізичній особі на підставі цивільно-правового договору (договір підряду).

Бухгалтерія

Кожне комерційне товариство (в тому числі ТОВ) зобов’язане:

 • вести бухгалтерські книги на польській мові і у валюті PLN;
 • мати визначену бухгалтерську політику;
 • зберігати інформацію на території Польщі.

Облікова політика повинна, зокрема, окреслювати:

 • податковий рік і звітні періоди
 • методи визначення фінансового результату (в тому числі оцінки активів і пасивів)
 • спосіб ведення бухгалтерських книг
 • систему охорони даних і їх зборів (бухгалтерських книг і інших документів).

Звітність

По закінченню кожного податкового року ТОВ зобов’язане:

 • скликати збори учасників;
 • затвердити фінансову звітність і звітність по діяльність суб’єкту;
 • прийняти рішення про розподіл прибутки або покриття збитків;
 • подати до фінансового управління фінансовий звіт і звітність про діяльність фірми разом з рішеннями зборів учасників, котрі затверджують дані звіти;
 • подати до KRS заяву про внесення запису про подання звітностей разом із рішеннями зборів учасників.

Фінансова звітність повинна складатись польською мовою і описувати фінансові операції в перерахунку на PLN.

Крім того, ТОВ зобов’язана перевірити фінансову звітність за допомогою аудитора, якщо виконуються як мінімум дві з трьох умов:

 • зайнятість впродовж року становила в середньому як мінімум 50 місць;
 • сума активів на кінець податкового року дорівнювала щонайменше 2.500.000 euro;
 • дохід без ПДВ від продажу товарів і продуктів, а також фінансових операцій за податковий рік, становили 5000000 euro

Отримати додаткову інформацію ви можете за телефоном

+48 22 379 78 80 або звертаючись на адресу office@mctgroup.eu